Onderzoek naar herbestemming kerk Helenaveen

7 februari 2022

Afgelopen zondag heeft het parochiebestuur na de viering in de St. Willibrorduskerk Helenaveen gesproken met de kerkgangers over de toekomst van de katholieke kerk in Helenaveen. Pastoor Paul Janssen vertelde dat er zich een projectontwikkelaar heeft gemeld die iets ziet in de uitvoering van het plan, dat Stan Verberne en Rens Crooijmans in 2020 als studie maakten. Het gaat om een herbestemming van de kerk tot ruim elf of twaalf woningen. “Dat studieplan was zo goed, dat het met kleine aanpassingen uitvoerbaar is,” aldus pastoor Janssen. Het parochiebestuur wil dan ook een eerste stap zetten, door de ontwikkelaar de gelegenheid te geven om de haalbaarheid concreet te onderzoeken. Hiervoor wil het bestuur, ook na overleg met het bisdom, een exclusiviteitsovereenkomst afsluiten.

Janssen: “Tegelijk gaan we onderzoeken hoe de pastorale zorg in Helenaveen in de toekomst vormgegeven kan worden. Want dat is uiteraard belangrijk.” Eerste stap is het informeren van de kerkgangers en de parochianen. Hieronder vindt u de volledige tekst die door pastoor Janssen is voorgelezen.

De reacties na de viering waren divers, maar over het algemeen welwillend. De pastoor merkt op: “Er is natuurlijk een verschil tussen verstand en gevoel. Extra woningen in Helenaveen zijn zeer welkom; dat de kerk een goede bestemming geeft is in zekere zin een troost. Maar er ligt ook en vooral veel lief en leed. Een kerk is meer dan stenen.”

Het bestuur stelt reacties en ideeën op prijs. U kunt die sturen naar het Parochiecentrum, Visser 2, 5751 BL Deurne of naar info@heiligewillibrorddeurne.nl .

[gview file=”https://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2022/02/220206-onderzoek-haalbaarheid-herbestemming-kerk-HELENAVEEN.pdf”]