Onderzoek naar school in kerk Neerkant

5 maart 2020

School

Onderwijsstichting Prodas bekijkt de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van de basisschool in Neerkant. Daarom heeft Prodas een aanvraag ingediend voor een onderzoek.

Een van de opties is vestiging van de school in de kerk. Via de gemeente Deurne heeft Prodas aan de parochie gevraagd of wij hieraan willen meewerken. Hoewel de parochie op dit moment geen concrete plannen heeft om de kerk in Neerkant aan de eredienst te onttrekken, staan wij positief tegenover dit onderzoek, waarbij door ons gevraagd is om rekening te houden met het behoud van een beperkte kerkfunctie. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een Mariakapelletje in de huidige doopkapel en een mogelijkheid om buiten schooltijd voor een beperkte groep de vieringen voort te zetten.

Het parochiebestuur is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.

Die resultaten – ook van de andere opties – worden uiteindelijk meegenomen in het traject maatschappelijke voorzieningen in de buurt, waarbij de gemeenteraad keuzes zal maken.

Museum

Museum Techniek met een Ziel heeft vorig jaar aangegeven om de kerk in te richten als museum. Hierover zijn enkele besprekingen met het parochiebestuur geweest. In augustus 20219 heeft het parochiebestuur aan het museum laten weten dat het niet kon instemmen met de voorwaarde van het museumbestuur dat het hele kerkgebouw beschikbaar zou komen voor het museum, dus zonder eventuele ruimte voor een beperkte kerkfunctie. Ook was de snelle overdracht van het gebouw, die het museum voorstond voor ons niet reëel. In november heeft het museum alsnog een bod gedaan, maar omdat de voorwaarden niet gewijzigd waren ten opzichte van eerder, is het parochiebestuur hier niet meer op in gegaan.