Ongelooflijk

17 juli 2020

Jaar A, 16e zondag door het jaar
Matteüs 13, 24-43

*

Ongelooflijk
dat uit een klein zaadje
zo’n grote boom kan groeien

niet te geloven
dat kleine mensen
tot grote dingen in staat zijn

alleen te geloven
dat het Rijk van God
zal opbloeien
gezaaid in mensen.