Organist Jo Beumers overleden

19 juli 2020

Op dinsdag 14 juli 2020 is Jo Beumers overleden. Hij was lange tijd als organist verbonden aan onze parochie. “Hij was een aimabele, bescheiden, erudiete en zeer tevreden man.” Zo beschrijft echtgenote hem.

Als organist heeft hij talloze vieringen mee begeleid in verschillende kerken. Vanaf de jaren tachtig tot begin 2008 was Jo organist in de St. Jozefkerk. Hij nam het initiatief om het Pelsorgel uit de kapel van het voormalige St. Josephziekenhuis in Deurne een nieuwe plek te geven in de H. Geestkerk. Samen met een grote groep vrijwilligers werd het orgel gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Het deed Jo goed dat na de sluiting van de H. Geestkerk het orgel in de St. Willibrorduskerk als koororgel ging dienen. Ook in deze kerk bespeelde hij vaak het orgel, o.a. als vaste begeleider van Con Spirito, het koor uit de H. Geestparochie dat haar naam te danken heeft aan Jo Beumers. Jo was ook organist van het Gildenkoor van de vier Deurnese gilden.

We zijn Jo erkentelijk en dankbaar voor zijn grote bijdrage aan de kerkmuziek in Deurne.