Pastoor Paul Janssen 25 jaar priester

17 mei 2018

Uitnodiging
zilveren priesterfeest pastoor Paul Janssen
9 en 10 juni 2018

“Zilveren Paul”

Een herder die ruimte zoekt en geeft, dat probeert pastoor Paul Janssen al 25 jaar te zijn. Meer dan de helft van die tijd is hij onze pastoor en speelt hij een bindende rol als pastor, bestuurder, maar toch bovenal als herder en mens onder mensen. Legio goede redenen om dit zilveren priesterfeest met velen feestelijk te vieren.

U bent dan ook van harte uitgenodigd om op zaterdag 9 of zondag 10 juni samen met onze pastoor te feesten!

Viering van Ontmoeting

Op zaterdag 9 juni 2018 om 15.00 uur bent u van harte welkom bij de feestelijke eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk, die opgeluisterd wordt door een gelegenheidskoor o.l.v. Piet van de Rijt met zangers en zangeressen uit de gehele parochie. Sopraan Annelie Brinkhof zingt en Bert Augustus en Tilly Claessens bespelen de beide orgels. Alle vier de gildes geven acte de présence. Tijdens deze viering wordt het zomergewaad voor het Mariabeeld gepresenteerd en gezegend.

Gezinsviering

Op zondag 10 juni 2018 om 10.30 uur is jong en oud welkom bij een feestelijke eucharistieviering in dezelfde kerk. O.l.v. Rita van Diesen verzorgt het gelegenheids-familiekoor Sound of Joy met combo de zang en muziek. Daniel Stosic zal optreden. De eerste-communicanten en vormelingen van dit jaar worden speciaal uitgenodigd.

Aansluitend aan beide vieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en pastoor Janssen persoonlijk de hand te schudden en te feliciteren.

Parochiebestuur Heilige Willibrord Deurne

Orgelfonds

Het mooiste cadeau voor mij is uw aanwezigheid en uw betrokkenheid. Wilt u toch iets geven, dan nodig ik u uit een bijdrage te geven voor de restauratie van enkele nog nader te bepalen objecten in onze kerken.

Paul Janssen