Pater Jan Aarts scj overleden

28 januari 2022

Op woensdag 26 januari 2002 is Pater Jan Aarts scj in het CWZ ziekenhuis te Nijmegen overleden. Hij werd geboren in Vlierden op 28 februari 1937. Hij trad in bij de paters van het Heilig Hart van Jezus en werd geprofest op 8 september 1959 te Asten en priester gewijd op 19 december 1964 in Rome. In de zomer van 1965 vierde hij zijn eerste mis hier in Vlierden. Tot 2002 was hij missionaris in Finland. Daarna woonde en werkte hij in Rosmalen en Nijmegen, maar zijn hart lag bij Finland. Hij laat veel meditatieve en theologische geschriften na in het Fins en het Nederlands. In juni 2015 heeft pater Jan Aarts hier in Vlierden nog zijn 50-jarig priesterfeest gevierd.

Finland

Pater Aarts heeft zijn theologische studies gemaakt in Rome van 1961 tot 1966. Zijn proefschrift ging over Luther, een goede voorbereiding voor zijn werk in Finland. Daar heeft hij van 1966 tot 2002 geleefd en gewerkt. Met als bijzondere opdracht: contacten met de (Lutheraanse) Finse kerk. Hij was een geziene gesprekspartner. Als parochiepastor werkte hij in verschillende parochies. In 1981 werd Jan vicaris-generaal van het bisdom Helsinki, een belangrijke functie omdat bisschop Verschuren na een langdurige ernstige ziekte stierf en het een tijd duurde voor er een opvolger kwam. In 2002 keerde Jan terug naar Nederland, wat voor hem aanvankelijk moeilijk was, omdat Finland zijn tweede vaderland was geworden. Hij werd nu pastor bij de zusters in Rosmalen en parochies in de buurt en ging daar ook wonen. Tussen 2015 en 2021 was hij lid van het bestuur van onze provincie en vice-provinciaal. In 2018 vestigde Jan zich in ons klooster in Nijmegen. Hij laat veel meditatieve en theologische geschriften na in het Fins en Nederlands.

Begrafenis

Pater Jan Aarts wordt op woensdag 2 februari 2022 in besloten kring begraven op begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78 te Nijmegen.