Pauselijke onderscheiding voor Piet van de Rijt

26 november 2017

Jubilarissen Kerkkoor St. Willibrordus gehuldigd

Dirigent Piet van de Rijt van kerkkoor St. Willibrordus ontving op zondag 26 november 2017 aan het einde van de viering de pauselijke onderscheiding “Pro ecclesia et pontifice”. Harmonie Sub Umbra uit Meerveldhoven, waarvan Piet lid is, bracht hem een feestelijke aubade.

Pastoor Paul Janssen sprak Piet toe: “Beste Piet, Sub Umbra betekent “in de schaduw”. Jij staat als dirigent altijd voor het koor, maar je blijft toch het liefst bescheiden wat op de achtergrond. Je stelt je dienstbaar op aan ons kerkkoor St. Willibrordus. En dat al 25 jaar, als opvolger toen van Jo Coolen. Maar als ‘jungske’ zong je al in een koor. Alles bij elkaar al zo’n 65 jaar! 25 jaar geleden werd je dirigent. De helft van die tijd heb ik mogen meemaken en werken we vaak samen.

Je staat open voor een breed repertoire. Gregoriaans, Latijn meerstemmig, Nederlands en ook andere talen, jij weet de koorleden te overtuigen om uit volle borst te zingen. Daarbij heeft ook de samenzang altijd een plek. Je nodigt de kerkgangers op een inspirerende manier uit om mee te zingen.

Ik waardeer de manier waarop je omgaat met de veranderende omstandigheden. De kerk van 25 jaar geleden is niet meer de kerk van nu. Jij stelt je daarin flexibel op. Bij grote vieringen, waarin we koren stimuleren om samen te zingen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, jubileumvieringen – weet jij de zangers tot een geheel te smeden, waarbij ze allemaal het gevoel krijgen er echt bij te horen. Dat is ontzettend belangrijk, zeker ook naar de toekomst toe.

Ik heb me laten vertellen dat je in die vijfentwintig jaar bijna nooit een repetitie of viering hebt gemist. Wat dat betreft sta je in de traditie van het evangelie van vandaag, van mensen die zich met hart en ziel inzetten ten dienste van de ander. Zingen en dirigeren behoren dan wel niet tot de ‘werken van barmhartigheid’, maar het bevorderd wel de saamhorigheid, het staat ten dienste van een goed verzorgde liturgie, die mensen raakt en waarmee ze vooruit kunnen.”

Pastoor Janssen dankte ook echtgenote Annie: “Zonder de ruimte die jij geeft, kan Piet niet doen wat hij doet. Dat is heel veel waard.”

40 en 25 jaar

V.l.n.r.: Piet van de Rijt, Bets Dielissen, Jan Dirks en Theo Vrijnsen

Tijdens het Caeciliafeest werd ook aandacht gegeven aan de overige jubilarissen: Bets Dielissen zorgt al 25 jaar voor het natje en droogje voor de koorzangers. Jan Dirks viert zijn zilveren jubileum als koorzanger. Voordat hij bij het kerkkoor kwam, was hij lid van Animato en het Koor door de Week en Zeilberg. Theo Vrijnsen is ook zilveren jubilaris. Hij kwam vanuit het Walsbergse kerkkoor naar kerkoor St. Willibrordus.

Cis Goossens – de Vet

Cis Goossens – de Vet kon vanwege een kort ziekbed niet bij deze vieringen aanwezig zijn en ontving later op de dag uit handen van de voorzitter de eretekenen in goud met een oorkonde voor 40 jaar trouwe dienst bij ons koor. Zij was erg verrast en ontroerd met de korte maar zeer welverdiende persoonlijke huldiging bij haar thuis.

Het kerkkoor St. Willibrordus telt bijna 60 leden en verzorgt in de regel twee maal per maand op zondag een gezongen kerkdienst in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne.