Ridders !

27 april 2018

Organist Bert Augustus

Op donderdag 26 april 2018 ontving organist Bert Augustus  in de St. Willibrorduskerk Deurne de onderscheiding tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij is o.a. beheerder van het monumentale Smitsorgel en van de luidklokken in deze kerk. Bert zet zich al bijna dertig jaar in voor de campanologie en muziek. Hij is een autoriteit op het gebied van klokken en carillons. Met zijn enthousiaste betrokkenheid draagt hij voor een groot deel bij aan het succes van Museum Klok en Peel. Vanaf 2002 is hij organist van het Smitsorgel in de St. Martinuskerk van Sint Oedenrode. Bert is als lid van de werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk Deurne medeorganisator van de maandelijkse concerten die in de Willibrorduskerk plaatsvinden. Vanaf 2014 maakt hij deel uit van het bestuur van De Nederlandse Gregoriusvereniging.

Pastoor Paul Janssen

Nadat Bert Augustus uit handen van burgemeester Hilko Mak zijn onderscheiding had ontvangen, kondigde de burgemeester aan dat hij nog niet klaar was. Toen behalve collegae en medebestuurders ook zijn broers, schoonzus, neefje en nichtje de kerk in kwamen, werd het pastoor Paul Janssen duidelijk dat hij nu aan de beurt was. Ook hij ontving uit handen van burgemeester Mak de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.  De burgemeester roemde de bestuurlijke kwaliteiten van de pastoor in de verschillende fusieprocessen in de parochies van Goirle en Deurne: “Pastoor Janssen is een bruggenbouwer. Hij ziet de noden van anderen en handelt daar ook naar. Hij brengt mensen bij elkaar en probeert het onrecht aan te pakken en het goede te laten zegevieren. Hij is wars van uiterlijk vertoon en status. In alle eenvoud staat hij altijd klaar voor zijn medemens. Hij zoekt naar niet voor de hand liggende oplossingen voor mensen die een beroep op hem doen.”