Rots

21 augustus 2020

Jaar A, 21e zondag door het jaar
Matteüs 16, 13-20

*

Jij bent een rots
op jou kan ik bouwen

maar als rotsen
verweren, afbrokkelen
op wie
kan ik dan nog steunen

of zijn de fundamenten
stevig genoeg
om niet weg te glijden
alles aan te kunnen?