Schakels

2 oktober 2020

Jaar A, 27e zondag door het jaar
Matteüs 21, 33-43

*

Wat is er nog over
van de omheining rond de wijngaard
de veiligheid van het land

de schakels van de ketting zijn gebroken
weggeroest, van geen waarde meer
de band tussen mensen
wordt telkens op de proef gesteld

kan iemand de einden ombuigen
aan elkaar lassen
weer aaneen schakelen
tot een stevige band
van mens tot mens?