Slechte grond?

10 juli 2020

Jaar A, 15e zondag door het jaar
Matteüs 3, 1-23

*

De korenaren
tussen klaprozen en distels
voor de boer van geen waarde
gevallen op slechte grond
zullen niet zoveel vrucht dragen
als de gouden halmen in het veld

maar samen met
wat onkruid wordt genoemd
vormen zij een bont boeket
een lust voor het oog.