Talenten

13 november 2020

Jaar A, 33e zondag door het jaar
Matteüs 25, 14-30

*

Zorgen voor de aarde en al wat erop leeft,
delen met je medemensen:
dat zijn grote talenten
die ieder mens
gegeven zijn.

Welke talenten zal dit kind
in zijn leven ontwikkelen?
Dierenvriend en uitdeler is hij.
Dat zie je zo.

Je bent nooit te jong,
nooit te oud
om je kleine en grote talenten
te ontplooien.