Tent

6 maart 2020

Jaar A, 2e zondag Veertigdagentijd
Matteüs 17, 1-9

*

Kom uit je tent
van
vroeger was alles beter

kom uit je tent
van
kon het maar altijd zo zijn

kom uit je tent
van
het zal mijn tijd wel duren

kom uit je tent
en begin

te leven.