Tot en met Pinksteren geen vieringen en activiteiten

24 maart 2020

De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn opnieuw aangescherpt. Dat heeft ook voor onze parochie Heilige Willibrord Deurne grote consequenties. We proberen er met onze creativiteit het beste van te maken.

Geen vieringen

Er zijn in onze kerken en kapellen geen vieringen tot en met Pinksteren, 31 mei 2020. Op zondag om 10.30 uur zal het pastorale team in besloten kring op een sobere manier eucharistie vieren. Deze viering is rechtstreeks en naderhand te volgen via de website kerkdienstgemist.nl .

Intenties

De intenties die al opgegeven zijn voor de verschillende kerken worden gezamenlijk afgelezen in de zondagviering van 10.30 uur die via kerkdienstgemist.nl is te volgen. Het blijft mogelijk om voor deze vieringen intenties op te geven. Wilt een intentie verplaatsen, dan kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum.

Parochiecentrum

Het Parochiecentrum Visser 2 is beperkt geopend voor de meest noodzakelijke vragen. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk via telefoon en mail vragen te stellen.

Vergaderingen

Alle vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten in de parochie gaan tot 1 juni niet door.

Doopvieringen

Doopvieringen kunnen niet doorgaan omdat de voorgeschreven afstand van 1,5 meter hierbij niet te handhaven is. Ook de doopvoorbereidingsbijeenkomsten zullen tot 1 juni niet doorgaan.

Uitvaarten en huwelijken

Voor uitvaarten geldt een maximum van 30 aanwezigen en een sobere viering (zonder koor, desgewenst wel met organist). Deze wordt in overleg met de familie ingevuld. Het is niet mogelijk om in deze afscheidsdienst de communie te ontvangen. Uiteraard gelden hier alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.

Ook voor huwelijken geldt een maximum van 30 aanwezigen, waarbij de regels voor afstand tussen de aanwezigen, gezondheid en hygiëne in acht worden genomen. De viering zal sober zijn. Het is niet mogelijk om de communie te ontvangen.

Eerste communie en vormsel

De eerste-communie- en vormselbijeenkomsten gaan dit seizoen niet meer door. Wel ontvangen de communicanten en vormelingen via de mail de werkbladen “Jeetje” (eerste communie) of “Snars” (vormsel), met daarin enkele opdrachten. De vormelingen worden uitgenodigd de Paaswake op zaterdag 11 april om 19.00 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen en hun doopkaars hierbij thuis aan te steken.
Voor de eerste-communie- en vormselvieringen worden nieuwe data gepland.

Besloten vieringen in de Goede Week vanuit de St. Willibrorduskerk Deurne

• Palmpasen
Er zullen dit jaar geen palmtakjes worden aangeboden, ook niet in de hal van de kerken. Dit omdat wij de veiligheidsvoorschriften hierbij niet kunnen garanderen en we ook niet een in deze omstandigheden onwenselijke toeloop van mensen willen bevorderen.
Wel kunt u zelf een groen takje afknippen in de tuin. Tijdens de viering op zondag 5 april om 10.30 uur, die via kerkdienstgemist.nl is te volgen, zullen alle takjes, ook die thuis, gezegend worden.

• Witte Donderdag 9 april
Op Witte Donderdag is er om 19.00 uur een besloten eucharistieviering, te volgen via kerkdienstgemist.nl

• Goede Vrijdag 10 april
Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een (besloten) meditatieve viering rond de zeven kruiswoorden van Jezus. Deze besloten viering zal om 15.00 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.  Organist Bert Augustus speelt op het Smitsorgel “Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze”; pastoor Paul Janssen verzorgt de meditaties.

Op Goede Vrijdag om 19.00 uur wordt de Herdenking van het lijden en sterven van Christus uitgezonden via kerkdienstgemist.nl .

• Paaszaterdag 11 april
De Paaswake vieren we om 19.00 uur. De viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl . Vormelingen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om thuis mee te vieren. In deze viering worden de Paaskaarsen van alle kerken gezegend, die – als de crisis achter de rug is – in de kerken binnen gedragen zullen worden.

• Paaszondag 12 april
Paaseucharistieviering in besloten kring om 10.30 uur. De viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl . Er is met Pasen geen gezegend Paaswater beschikbaar.