Triest bericht

8 juni 2023

 

Ons bereikte het trieste bericht dat Diaken Bart Jansen op 7 juni in Nijmegen overleden is.

Bart Jansen volgde in het Bisdom Roermond de opleiding tot Diaken en werd na zijn wijding als Diaken werkzaam in de Parochie Heilige Willibrord Deurne. Bart woonde ook in deze parochie en was actief in Neerkant waar hij al eerder o.a. kindernevendiensten verzorgde.
Als Diaken richtte Bart zich veelal op diaconie in het bijzonder de kwetsbare medemens en Gods schepping. Als lid van het pastoraal team droeg hij mede zorg voor het Pastoraat en liturgie. Zo ging hij voor in doopvieringen en huwelijksvieringen. Maar ook in momenten van afscheid zoals bij uitvaarten.
Hij ontmoette graag parochianen.

Mede doordat Bart ook in het onderwijs werkzaam is geweest was het een uitdaging voor hem om als Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs bij het Bisdom Den Bosch te gaan werken. Een parttime functie gecombineerd met de functie als Diaken in de Parochie Heilige Willibrord Deurne.

In januari onderging Bart een ingrijpende operatie die goed verliep. De revalidatie zou geruime tijd in beslag nemen maar door de geweldige wilskracht verliep deze redelijk voorspoedig. Zeker ook met enorme steun van zijn gezin.
Hij schreef een mooi en positief stukje in de Nieuwsbrief, bezocht het Parochiecentrum tijdens “op de Koffie” en was voornemens om ook de Bedevaart in Tienray voor een deel mee te maken.
Bart was ook dankbaar voor het medeleven, in welke vorm dan ook, van parochianen.
Helaas zorgde complicaties ervoor dat Bart weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis.
Daar bleef de hoop en vooral de steun die Bart in zijn geloof vond de boventoon houden.
Maar helaas werden deze complicaties hem toch fataal en heeft hij zijn leven in de handen van de Heer gelegd.

Zijn gezin zal hem zeker missen en we willen hen dan ook heel veel kracht toewensen.
We hopen en bidden dat de steun die Bart bij God mocht vinden ook hen tot steun mag zijn.
Binnen de parochie zal Bart ook gemist worden. We kijken dankbaar terug op de samenwerking en het mooie wat Bart voor de parochie en de parochianen heeft betekend.

Tijdens de uitvaartdienst op woensdag 14 juni om 13.30 uur nemen we afscheid van Bart in de St. Willibrorduskerk in Deurne.
De uitvaartdienst is rechtstreeks te volgen via: Kerkdienstgemist.nl