Uw bijdrage

9 september 2020

Inmiddels zijn de kerken alweer een tijdje open. Gelukkig! Een aantal trouwe kerkgangers heeft de weg alweer gevonden. Anderen wachten nog af of durven niet zo goed. Het kerkbezoek zit nu ongeveer op de helft van vóór de coronapandemie. De vieringen vanuit de St. Willibrorduskerk Deurne worden via kerkdienstgemist.nl nog altijd goed bekeken. We krijgen goede reacties en veel waardering hiervoor. Het doet ons goed dat het u goed doet in deze moeilijke tijd.

We zijn niet gewend om heel zakelijk naar onze activiteiten te kijken, maar soms kom je hier niet onderuit. We maken ons zorgen over de achterblijvende inkomsten. De collecteopbrengsten zijn minder, er zijn minder intenties, na de vieringen worden er minder kaarsen aangestoken in de kerken. Ondertussen zijn de kosten niet afgenomen. Zo maken we extra kosten om de uitzendingen zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Meer dan ooit kunnen we niet zonder uw bijdrage.

Daarom nodigen wij u uit als het kan een extra gift over te maken op banknummer:

NL12 RABO 0110 8052 67
t.n.v. RK Parochie H Willibrord Deurne

onder vermelding van ‘extra gift’ of ‘Parochiebijdrage 2020’

Voor een eenmalige of doorlopende periodieke bijdrage kunt u ook het machtigingsformulier downloaden op de pagina KERKBALANS 2020.

U kunt uw bijdrage ook in een enveloppe afgeven bij het Parochiecentrum, Visser 2, of in de brievenbus stoppen (alleen brievenbus in de deur gebruiken).

Hartelijk dank voor uw steun !