Uw bijdrage

30 mei 2020

Al bijna drie maanden zijn de kerken gesloten. Dat is haast onvoorstelbaar en ook nog nooit voorgekomen. Gelukkig kan de pastoraatsgroep elke zondag een goed verzorgde viering aanbieden via kerkdienstgemist.nl. Veel mensen kijken hiernaar (gemiddeld zo’n 250 per zondag). We krijgen goede reacties en veel waardering hiervoor. Het doet ons goed dat het u goed doet in deze moeilijke tijd.

We zijn niet gewend om heel zakelijk naar onze activiteiten te kijken, maar soms kom je hier niet onderuit. We maken ons zorgen over de achterblijvende inkomsten. Er zijn ook al drie maanden nauwelijks collecteopbrengsten, er zijn minder intenties, na de vieringen worden er geen kaarsen meer aangestoken in de kerken. Ondertussen zijn de kosten niet minder geworden. Zo maken we extra kosten om de uitzendingen zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Meer dan ooit kunnen we niet zonder uw bijdrage.

Daarom nodigen wij u uit als het kan een extra gift over te maken op banknummer:

NL12 RABO 0110 8052 67
t.n.v. RK Parochie H Willibrord Deurne

onder vermelding van ‘extra gift’ of ‘Parochiebijdrage 2020’

Voor een eenmalige of doorlopende periodieke bijdrage kunt u ook het machtigingsformulier downloaden op de pagina KERKBALANS 2020.

U kunt uw bijdrage ook in een enveloppe afgeven bij het Parochiecentrum, Visser 2, of in de brievenbus stoppen (alleen brievenbus in de deur gebruiken).

Hartelijk dank voor uw steun !