Vastenactie 2018: Zambia

17 maart 2018

Zambia

De opbrengst voor de jaarlijkse Vastenactie zal gaan naar het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia. In het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania hebben deze zusters in en om het stadje Mbala een centrum dat gezinnen opvangt die door HIV/aids zijn getroffen. Het Household in Destress (HID) programma omvat hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen die door HIV/aids alleen zijn komen te staan. De zusters verzorgen opleiding en opvang van (gehandicapte) kinderen en volwassenen. Naast armoedebestrijding is bewustwording en voorlichting een belangrijke taak. De komende weekenden zal in onze kerken aandacht besteed worden aan dit project.

De bisschoppen van Nederland vragen u tijdens de Veertigdagentijd om uw gift. Binnen onze parochie zullen in de kerken en op andere plaatsen inzamelingsbussen worden geplaatst. Daarnaast is uiteraard uw gift via bankoverschrijving van harte welkom: IBAN: NL66 RABO 01108366 93 t.n.v. Vastenactie Deurne. Alvast dank voor uw medewerking en gift!