Vergeven

16 september 2017

Jaar A, 24e zondag door het jaar
Matteüs 18, 21-35

*

Vergeef ons
onze schulden

zoals ook wij
vergeven
aan onze
schuldenaren

vergeven is
niet gemakkelijk

wel nodig
om zelf
vergeven te worden