Volhouden

14 augustus 2020

Jaar A, 20e zondag door het jaar
Matteüs 15, 21-28

*

Afgewezen worden
en toch volhouden

zoeken en op weg gaan
tot je gezien wordt

zo kun je
grenzen doorbreken.