Vormsel

8 april 2016

Vandaag, vrijdag 8 april 2016, komt monseigneur Mutsaerts 17 jongens en meisjes vormen in de St. Willibrorduskerk Liessel. De viering begint om 19.00 uur. De zang wordt verzorgd door CANDIDO.

De vormelingen zijn al een aardig eind op weg in het Vormseltraject. Voor het eerst wordt op alle locaties hetzelfde project gebruikt. Tijdens het traject maken we een denkbeeldige wereldreis die gaat langs negen plekken. Al die plekken roepen iets op, op al die plekken is de heilige Geest te ontdekken. Binnen het kader van de wereldreis heeft elke locatie zijn eigen accenten.

Zo maakten de vormelingen van Vlierden op woensdag 9 maart 2016 met een beperkt budget een heerlijke maaltijd klaar en kregen zij na het eten uitleg over het weeshuis Rangala Babyhome in Kenia. Op vrijdag 1 april 2016 ontvingen zij het Vormsel.

vormsel 2016 vlierden sea collage

Vormelingen in Vlierden maken een collage

De vormelingen van Neerkant sloten hun traject af op woensdag 2 maart 2016 met een bezoek aan de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten. Dat paste perfect bij de bijeenkomst ‘Ruimte’. In Neerkant ontvingen de jongeren op vrijdag 11 maart 2016 om 19.00 uur het vormsel van mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch.

In Deurne zochten de jongeren op woensdag 2 maart 2016 hun grenzen op door een vooroordelenspel te ondergaan.

In Liessel werd in de bijeenkomst ‘Sea’ stilgestaan bij de relatie tussen de doop en het vormsel. De hernieuwing van de doopbeloften is een belangrijke, maar wel moeilijke tekst. Het antwoord dat van de vormelingen verwacht wordt, klinkt heel beslist, maar zijn ze daar wel zo zeker van. Alle reden om even bij stil te staan. Daarna konden zij zich uitleven in het maken van een collage over goed en kwaad. Op zaterdag 12 maart 2016 presenteerden de vormelingen van Liessel zich in de viering van 18.00 uur in de St. Willibrorduskerk Liessel.

Wat overal hetzelfde is, is dat het Reislied op het eind van de bijeenkomsten zeer enthousiast wordt meegezongen.