Vrij laten

28 augustus 2020

Jaar A, 22e zondag door het jaar
Matteüs 16, 21-27

*

Je wil je kind het liefst
vasthouden
beschermen

maar al gauw merk je
dat het een eigen weg zal gaan

gelukkig hoef je je kind
niet los te laten

je mag het
vrij laten.