Vrijwilligersochtend Vlierden

16 september 2019

Zondag 15 september 2019 vond in MFA ’t Huis de jaarlijkse bedankochtend plaats voor de meer dan 100 vrijwilligers die op de een of andere manier actief zijn voor de geloofsgemeenschap in Vlierden.

Na de eucharistieviering in de kerk, die werd voorgegaan door pastoor Paul Janssen, werden de vrijwilligers in ’t Huis getrakteerd op koffie met vlaai en aansluitend werd een drankje geschonken en heerlijke hapjes, die door Jeanne Thijssen waren gemaakt, genuttigd. De foyer van ’t Huis was vol, de stemming opperbest, en de muzikale omlijsting door Piet Driessen met zijn gitaar en mooie Brabantse liedjes, maakte het geheel compleet.

De jaarlijkse eretitel “Vrijwilliger van het Jaar” viel dit maal aan Piet en Rina Verberne ten deel. Beiden waren blij verrast en hadden deze hulde niet verwacht. Hun jarenlange inzet voor de parochie op veel verschillende terreinen maakte, dat alle aanwezigen met een luid applaus de beide gehuldigden lieten voelen, dat de keuze volledig door de gemeenschap ondersteund wordt. Voor Piet was er de Vlierdense paaskaars 2018, Rina werd met een prachtig Mariabeeld verblijd.

Tegen twaalf uur ging iedereen zijns weegs: de Contactgroep Vlierden kijkt terug op een bijzonder geslaagde ochtend die door allen werd gewaardeerd!