Vuur

29 mei 2020

Jaar A, Pinksteren
Johannes 20,19-23

*

Vuur
De lont wordt korter,
de vlam zal doven,
een kaars brandt op,
maar niet
het gebed dat erbij werd uitgesproken,
de warmte van Gods verbondenheid met ons,
het vuur van de heilige Geest.