Week van Gebed voor de eenheid

20 januari 2019

Van 20 tot en met 27 januari 2019 is de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden kunnen we eenheid ervaren. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

‘Recht voor ogen’ is het thema dat dit jaar gekozen en uitgewerkt is door de kerken in Indonesië. Van hun aanzetten voor een viering maken wij dankbaar gebruik

Helenaveen

In Helenaveen is op donderdag 24 januari 2019 om 19.30 uur een oecumenische viering in de St. Protestantse kerk Helenaveen.

Deurne

In Deurne is op zondag 27 januari 2019 om 19.00 uur een oecumenische viering in de Protestantse kerk. Hieraan nemen deel de Protestantse Gemeente Deurne, Christelijke Gemeente De Levensboom, de Kapelgroep van het Missehuis en de parochie Heilige Willibrord Deurne. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee in het Reddingiushuis.

Meer informatie over de Week van Gebed

www.raadvankerken.nl
www.missienederland.nl