Welkom?

9 oktober 2020

Jaar A, 28e zondag door het jaar
Matteüs 22, 1-14

*

Beteuterd staat hij daar
de mensen om hem heen hebben mooie woorden
ze hemelen hem op
aanbidden hem

maar zij laten hem net ze goed vallen
als die anderen die met hun geweren
de aandacht opeisen
je geld of je leven

wat moet er worden van
het goddelijke mensenfeest
van vrede
waarvoor iedereen
welkom is?