Wereldlichtjesdag

9 december 2016

Op zondag 11 december 2016 is om 19.00 uur alweer voor de vijfde keer de jaarlijkse oecumenische viering van Wereldlichtjesdag in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne. Mirjam Aarts (gitaar en zang) en Bert Timmerman (viool) omlijsten het samenzijn met muziek.

Elk jaar merken we dat er veel behoefte is aan ruimte om overleden kinderen te herdenken. Verdriet kan soms heel intens gevoeld worden, jarenlang ook. Maar in het leven van alle dag is er weinig gelegenheid om daarover te praten. “Het leven gaat door,” wordt wel gezegd. Maar voor ouders die hun kind verloren hebben, kan de tijd soms stil staan.

Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, worden wereldwijd om 19.00 uur lichtjes aangestoken voor overleden kinderen. Zo gaat het licht de hele wereld rond.

Wij sluiten ons – als een van de weinige kerken in Nederland – aan bij die groeiende traditie in een laagdrempelig, oecumenisch samenzijn met gedichten, gedachten, gebed en zang, stilte, licht, en vooral ook activiteiten.

Ouders van overleden kinderen zijn welkom, maar natuurlijk ook broers, zussen, grootouders, andere familieleden en iedereen die zich verbonden voelt. Zo willen we de wereld even letterlijk wat lichter maken voor mensen die een kind verloren hebben.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is koffie, thee en limonade.