Wie weet Willibrord

26 februari 2015

Schooljeugd bezoekt St. Willibrorduskerk Deurne

Sinds Carnaval werken de groepen 7 en 8 van alle Deurnese basisscholen aan het educatieproject Wie Weet Willibrord. Het gaat uit van de Stichting Behoud St.Willibrorduskerk en heeft als doel de Deurnese jeugd kennis te laten maken met de St.Willibrorduskerk als religieus historisch erfgoed. Aandacht wordt besteed aan het monumentale gebouw, de godsdienstige betekenis door de eeuwen heen en aan de rijke kerkelijke kunstschatten.

Het project bestaat uit een prachtig geïllustreerde lesbrief voor behandeling in de klas. Deze is mede gefinancierd door Erfgoed Brabant en Rabobank Peelland Zuid.

Na de voorbereiding op school verblijft iedere klas ongeveer anderhalf uur in de kerk. Een vijftal kerkwachten verzorgt een rondleiding waarna de kinderen aan de hand van een puzzeltocht in groepjes van 3 of 4 kinderen de kerk met bezienswaardigheden nog beter leren kennen. De helft van de groep bezoekt de torenkamer en de gewelven, ook weer onder begeleiding van een kerkwacht..

De kinderen zijn doorgaans erg geïnteresseerd in wat ze horen en zien. Een hoogtepunt is vaak het uitkijken over Deurne vanuit de geopende luiken op de gewelven. Een woord van dank aan de vrijwilligers voor het begeleiden van ruim 700 kinderen is zeker op zijn plaats.

Op zaterdag 7 maart 2015 om 9:30 uur vertellen enkele kinderen bij Deurne mediagroep over hun ervaringen met het project.

(foto: Hein van Bakel)

Lees ook het artikel in het Weekblad voor Deurne.