Zalig Pasen !

2 april 2018

Leven

geworteld in
en worstelen met
het leven

dankbaar gelukkig
de handen gevouwen
ten hemel geheven
vertwijfeld wanhopig

wonden door
bliksemschichten
littekens geheeld
in zacht lentelicht

brood gebroken
wijn vergoten
palm die groen blijft
licht dat terugkomt

groeien
dankzij en
ondanks
alles

dat is
Pasen

 

schilderij: “Tree fighting”, René Ziedses des Plantes
foto: Harry Keijsers, tekst: Paul Janssen