Zie

15 januari 2021

Jaar B, 2e zondag door het jaar
Johannes 1, 35-42

*

“Zie het Lam Gods”
zegt Johannes

en zijn leerlingen
richten zich op Jezus
als de vuurtoren
die hun de toekomst wijst:

’s nachts
een brandend licht,
overdag
een helder signaal.