De Parochie nodigt u uit….doet u mee?

6 maart 2024

Paus Franciscus spreekt graag over ‘synodaliteit’. Dat is een moeilijk woord voor ‘samen op weg’. Daarmee bedoelt hij twee dingen. Ten eerste: we zijn samen kerk. Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Ten tweede: we zijn op weg. Net […]

Lees meer »

St. Willibrorduskerk in Helenaveen wordt aan de eredienst onttrokken.

6 juli 2023

Zoals u weet is de St Willibrorduskerk in Helenaveen al een tijd onderwerp van aandacht. In goed overleg met de gemeenschap in Helenaveen zijn we al jaren bezig met het ontwikkelen van een herbestemming van het kerkgebouw en die is gelukkig gevonden in een mooi project voor woningen. Afgelopen week ontvingen wij de officiële bevestiging […]

Lees meer »

Triest bericht

8 juni 2023

  Ons bereikte het trieste bericht dat Diaken Bart Jansen op 7 juni in Nijmegen overleden is. Bart Jansen volgde in het Bisdom Roermond de opleiding tot Diaken en werd na zijn wijding als Diaken werkzaam in de Parochie Heilige Willibrord Deurne. Bart woonde ook in deze parochie en was actief in Neerkant waar hij […]

Lees meer »