Plaquette burgerslachtoffers – lezing over herdenken en vrijheid vieren

15 april 2022

Lezing: De stilte en de storm Op dinsdag 19 april is er om 20.00 uur in de St. Willibrorduskerk, Markt 9 te Deurne een lezing over de herdenkingen op 4 en 5 mei: dodenherdenking en bevrijdingsdag. Ilse Raaijmakers vertelt hoe Nederlanders zich op deze dagen met elkaar verbonden voelen, meer dan op andere nationale momenten. […]

Lees meer »

Maandag in de Goede Week

10 april 2022

Meditatieve viering rond het hongerdoek 2021-2022 Aan de hand van de prachtige afbeelding van de hongerdoek bezinnen we ons op Pasen in een meditatieve viering op maandag 11 april 2022 om 19:00 uur in de Willibrorduskapel, Visser 2. Vastenactie biedt elk jaar een hongerdoek aan. Vroeger werd dit gebruikt om het rijk versierde hoogaltaar in […]

Lees meer »

Vrede voor iedereen

3 maart 2022

De oorlog in Oekraïne laat niemand koud. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo’n grote schaal een invasie plaats op het Europese continent. We zien het machteloos gebeuren. “Al eeuwenlang is de kerk dé plek waar mensen – gelovig of niet – met hun zorgen en smeekbedes terecht kunnen,” merkte dominee […]

Lees meer »

Huispaaskaars 2022

Vorig jaar was er een enorme behoefte om ook thuis een Paaskaars aan te steken. Daarom geven wij u ook dit jaar de gelegenheid om een fraaie huispaaskaars te bestellen. Pauw Aan de voet van hert kruis is een pauw afgebeeld. Een oude legende ligt aan de bron van deze symboliek. Van de  pauw werd […]

Lees meer »

Aswoensdag – 2 maart 2022

28 februari 2022

Na de Carnavalsdagen begint de Veertigdagentijd, ook Vastentijd genoemd. De Vastentijd is een tijd van sober leven, je bezinnen op je eigen leven, je leven met elkaar, je leven met God. Om dan met Pasen opnieuw het leven te vieren. Traditioneel begint de voorbereiding op Pasen met de viering van Aswoensdag, waarin as gezegend wordt en de deelnemers een […]

Lees meer »

Onderzoek naar herbestemming kerk Helenaveen

7 februari 2022

Afgelopen zondag heeft het parochiebestuur na de viering in de St. Willibrorduskerk Helenaveen gesproken met de kerkgangers over de toekomst van de katholieke kerk in Helenaveen. Pastoor Paul Janssen vertelde dat er zich een projectontwikkelaar heeft gemeld die iets ziet in de uitvoering van het plan, dat Stan Verberne en Rens Crooijmans in 2020 als […]

Lees meer »

Pater Wim de Leeuw 60 jaar priester

5 februari 2022

Op vrijdag 4 februari 2022 vierde pater Wim de Leeuw svd in de besloten kring van het klooster in Teteringen zijn 60-jarig priesterfeest. Vanuit het toenmalige Missiehuis in Deurne was hij jarenlang assistent in onze parochie. In december 2014 nam hij afscheid, toen zijn gemeenschap verhuisde naar het moederhuis in Teteringen. Vanwege de coronabeperkingen zit […]

Lees meer »

Pater Jan Aarts scj overleden

28 januari 2022

Op woensdag 26 januari 2002 is Pater Jan Aarts scj in het CWZ ziekenhuis te Nijmegen overleden. Hij werd geboren in Vlierden op 28 februari 1937. Hij trad in bij de paters van het Heilig Hart van Jezus en werd geprofest op 8 september 1959 te Asten en priester gewijd op 19 december 1964 in […]

Lees meer »

Gebedsweek voor de eenheid

14 januari 2022

Oecumenische viering Zondag 23 januari 2022 om 15:00 uur is er in het kader van de Gebedsweek voor eenheid van christenen een oecumenische viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, verzorgd door de parochie Heilige Willibrord Deurne, de Protestantse Gemeente Deurne, de Kapelgroep Willibrordhaeghe en de christelijke gemeente De Levensboom. Harry Bootsma verzorgt het orgelspel en […]

Lees meer »

Collecte voor TEJO-huis Deurne

20 december 2021

Tijdens de kerstdagen is de helft van de collecte voor het TEJO-huis. Maar omdat er maar weinig mensen in de kerk kunnen zijn, nodigen wij u uit om een royale bijdrage te geven aan het TEJO-huis door een gift over te maken op NL03 RABO 0364 6430 80 ten name van Stichting TEJO Deurne. Het […]

Lees meer »
1 2 3 4 5 26